Търсене

Новини

Започване проучване в някои Защитени зони

12.12.2018 г.
Защитена зона BG0001031 Родопи - Средни
През 2019 г. започваме допълнителни проучвания, проверка и актуализация на биоразнообразието в следните Защитени зони (ЗЗ):

Защитени зони по Директивата за местообитанията:

BG0000254 Бесапарски възвишения
BG0001033 Брестовица
BG0000424 Река Въча - Тракия
BG0000578 Река Марица
BG0001030 Родопи - Западни
BG0001031 Родопи - Средни

Защитени зони по Директивата за птиците:

BG0002057 Бесапарски ридове
BG0002073 Добростан
BG0002063 Западни Родопи
BG0002087 Марица - Пловдив
BG0002086 Оризища Цалапица
BG0002105 Персенк
BG0002016 Рибарници Пловдив
BG0002010 Язовир Пясъчник
BG0002069 Рибарници Звъничево

Целта ни е да установим на терен разпространение, площ и състояние на различни компоненти на биоразнообразието. Резултати от тези изследвания ще бъдат публикувани регулярно в сайта ни.
Всеки, който иска да сподели информация, която да се включи в резултатите от изследванията, може да ни пише на: info@petronia.bg