Търсене

Новини

Участие в изработването на второто издание на Атласа на гнездящите птици в Европа (EBBA 2)

23.06.2018 г.
EBBA 2
В две поредни години (2017-2018), членове на екипа на "Петрониа" ООД участваха в полеви проучвания за събиране на информация за второто издание на Атласа на гнездящите птици в Европа (EBBA 2).
Целта беше да се установят възможно най-голям брой видове птици през размножителния им период в три квадрата с грид 50х50 км - 35TKG3 (Пазарджик), 35TLG1 (Пловдив) и 35TLG2 (Смолян).
Инициативата за България се извършваше под ръководството на Българското Дружество за Защита на Птиците (БДЗП).
Въпреки усилята ни, останаха за установяване някои редки и по-скрити видове, които се надяваме да регистрираме за бъдещите картирания, което е една от задачите на "Петрониа" ООД.

Линк към сайта на EBBA 2
Линк към събраните до момента данни за България
(за всеки един вид може да се види срещаемост, гнездова категория и численост)