Търсене

Новини

Посещение на яз. Раковски на 24.06.2018 г.

24.06.2018 г.
Язовир "Раковски"
Място с богата орнитофауна (Hot Spot за птици)!
(Моля, посещавайте това място и споделяйте наблюденията си, за да обогатяваме знанията си за биоразнообразието там)!

ОПИСАНИЕ

Така наричаме най-големия микроязовир между градовете Раковски и Брезово, Пловдивска област.
Към него добавяме и следващия, по-малък под него микроязовир, който по местоположение ни е удобен да огледаме при повечето ни посещения там.
 
ФАУНА

Винаги интерес ни представляват десетината черни лебеди (Cygnus atratus), които от години живеят тук в полудиво състояние. Според местните хора отглеждат и потомство.

Видяхме и две млади обикновени гургулици (Streptopelia turtur), които бяха с доста по-убити тонове от възрастните (сивееха) и са все още без характерните черни и бели ивици по врата.

Странно и неясно за нас, в големия язовир не установихме никакви водоплаващи птици освен черните лебеди. Нямаше нито зеленоглави патици, нито гмурци. Така е от няколко години, откогато язовирът се държи целогодишно пълен. От шаварчетата се чуваха само тръстиковите (Acrocephalus arundinaceus), които бяха с висока численост.
Долният (по-малък язовир) беше също беден на водолюбиви птици, но поне видяхме една белочела водна кокошка (Fulica atra) и двойка зеленоглави патици (Anas platyrhynchos).

На малкия язовир имахме и интересна среща с три белобузи рибарки (Chlidonias hybrida) и една речна рибарка (Strena hirundo). Отдалече речната рибарка трудно се различаваше, беше по-светла, а на краткото видео, на което ги заснехме, се виждат сравнително добре по-изрязаната опашка и по-тесните и дълги криле.
 
Белобузи (Chlidonias hybrida) и речна рибарка (Strena hirundo) в полет


ФЛОРА

В основата на дигата на големия язовир видяхме малка групичка испанския сколимус (Scolymus hispanicus) - твърде бодливо сложноцветно с млечен сок:

Моля, споделяйте и вашите наблюдения от това място!