Търсене

Новини

Посещение на яз. Пясъчник на 01.07.2018 г.

02.07.2018 г.
яз. Пясъчник, наблюдения
Място с богата орнитофауна (Hot Spot за птици)!
Защитена зона по директивата за птиците (ЗЗП) - BG0002010!

(Моля, посещавайте това място и споделяйте наблюденията си, за да обогатяваме знанията си за биоразнообразието там)!

ОПИСАНИЕ

(период: 06:24 - 11: 26 ч., време: ~ 20 °C, 10 % обл., умерен до силен западен вятър, без валежи)
Времето не беше от най-доброто за наблюдения в природата, тъй като духаше умерен, на моменти и силен западен вятър. Минахме по обичайния ни път - малкия язовир, по цялата стена на големия и при "опашката" към с. Беловица.

ФАУНА

Още в началото на излета една граблива птица със средни размери ни затрудни в определянето, че се виждаше само в профил при планирането ѝ. Скоро разбрахме, че имаме среща с възрастен мъжки осояд (Pernis apivorus).

Някъде около кулата, в гористата част, се появиха и повечето пойни птици. Явно вятърът ги беше принудил да се приютът в тази част на района. Освен множеството обаждащи се авлиги (Oriolus oriolus), славей (Luscinia megarhynchos) и косове (Turdus merula), забелязахме и две семейства на близки родственици: червеноглави (Lanius senator) и червеногърби сврачки (Lanius collurio).

Водолюбивите птици не бяха представени с много видове. Успяхме да регистрираме 6 зеленоглави патици (Anas platyrhynchos). Въпреки това имахме среща с няколко интересни техни представители: стридояд (Haematopus ostralegus), няколко двойки кокилобегачи (Himantopus himantopus), поне три семейства с млади птици кафявокрил огърличник (кафявокрила блатна лястовица) (Glareola pratincola) в района до с. Беловица и един мъжки голям червеноног водобегач (Tringa erythropus) в пълно брачно оперение.

На язовирната стена наблюдавахме няколко екземпляра на водното конче Orthetrum cancellatum.

ФЛОРА

По западния край на язовир "Пясъчник" установихме бодливия гръмотрън (Ononis spinosa).

Моля, споделяйте и вашите наблюдения от това място!