Търсене

Новини

Посещение на яз. Пясъчник на 01.07.2018 г.
2018-07-02
Място с богата орнитофауна (Hot Spot за птици)!
Днешното посещение на яз. Пясъчник беше с цел да установим какви гнездящи птици има в района. Наблюдавахме 58 вида птици, включително някои по-редки летуващи за страната.
повече»