Търсене

Документи

Орнитология

Списък на видовете птици в България към 31.12.2014 г. 693 Kb (pdf) свали
Master list, v8.2, юни 2018 (таксономия на птиците в Света) 2 Mb (xlsx) свали

Земноводни и влечуги

Определител на земноводните и влечугите в България, 2007 г. 6 Mb (pdf) свали

Ботаника

Red List of Bulgarian vascular plants, 2009 г. 406 Kb (pdf) свали

Местообитания

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2008 г. 7 Mb (pdf) свали