Търсене

Дейности

Специализирано обучение

Специализирано обучение за опознаване на биоразнообразието, методите на изследването му и извършването на мониторинг върху него.
Изработване на образователни материали за повишаване знанието ни относно биологичните компоненти.