Търсене

Дейности

Научни изследвания

Извършване на специализирани (научни) изследвания върху различни местообитания, гъбни, растителни и животински групи.
Установяване на разпространението, плътността, динамиката, биологията, взаимоотношенията и състоянието им.