Търсене

Нашата работа

Проучвания върху флората

Установяваме видовия състав на растенията в различни части от Южна България. Картиране на всички наблюдения.