Търсене

Нашата работа

Образователни дейности

Работим по създаването на определител за птиците, отговарящ на все по-високите изисквания при опознаването на таксоните от тази група животни.
Създаваме и представяме галерии и документи към сайта, касаещи по-доброто опознаване на флората и фауната.