Търсене

Птици

Кълвачоподобни (Piciformes)

Мъжки сив кълвач (Picus canus), гр. Пловдив
Мъжки сив кълвач (Picus canus), гр. Пловдив
Въртошийка (Jynx torquilla), околностите на с. Първенец, Пловдивско
Въртошийка (Jynx torquilla), околностите на с. Първенец, Пловдивско
Малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), гр. Пловдив
Малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), гр. Пловдив
Малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), гр. Пловдив
Малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), гр. Пловдив
Мъжки сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), гр. Пловдив
Мъжки сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), гр. Пловдив
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), гр. Пловдив
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), гр. Пловдив
Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), гр. Пловдив
Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), гр. Пловдив
Млад мъжки зелен кълвач (Picus viridis), гр. Пловдив
Млад мъжки зелен кълвач (Picus viridis), гр. Пловдив
Мъжки зелен кълвач (Picus viridis), гр. Пловдив
Мъжки зелен кълвач (Picus viridis), гр. Пловдив
Мъжки зелен кълвач (Picus viridis), гр. Пловдив
Мъжки зелен кълвач (Picus viridis), гр. Пловдив