Търсене

Птици

Дъждосвирцови (Charadriidae)

Сребриста булка (Pluvialis squatarola), "Ченгене скеле", Бургаско
Сребриста булка (Pluvialis squatarola), "Ченгене скеле", Бургаско
Сребриста булка (Pluvialis squatarola), "Ченгене скеле", Бургаско
Сребриста булка (Pluvialis squatarola), "Ченгене скеле", Бургаско
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), малко, яз. "Раковски", Пловдивско, 14.05.2011 г.
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), малко, яз. "Раковски", Пловдивско, 14.05.2011 г.
Златиста булка (Pluvialis apricaria), яз. Пясъчник, Пловдивско
Златиста булка (Pluvialis apricaria), яз. Пясъчник, Пловдивско
Златиста булка (Pluvialis apricaria), покрайнините на гр. Пловдив
Златиста булка (Pluvialis apricaria), покрайнините на гр. Пловдив
Златиста булка (Pluvialis apricaria), покрайнините на гр. Пловдив
Златиста булка (Pluvialis apricaria), покрайнините на гр. Пловдив
Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Поморийско езеро, Бургаско
Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Поморийско езеро, Бургаско
Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), "Атанасовско езеро", Бургаско
Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), "Атанасовско езеро", Бургаско
Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), заедно с тъмногръди (алпийски) брегобегачи (Calidris alpina), "Атанасовско езеро", Бургаско
Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), заедно с тъмногръди (алпийски) брегобегачи (Calidris alpina), "Атанасовско езеро", Бургаско
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), р. Марица, гр. Пловдив
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), р. Марица, гр. Пловдив
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), оризища "Цалапица", Пловдивско
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), оризища "Цалапица", Пловдивско
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), рибарници "Труд", Пловдивско
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), рибарници "Труд", Пловдивско
Средни бекасини (Gallinago gallinago), р. Марица, гр. Пловдив
Средни бекасини (Gallinago gallinago), р. Марица, гр. Пловдив
Средна бекасина (Gallinago gallinago)
Средна бекасина (Gallinago gallinago)
Малък свирец (Numenius phaeopus), "Ченгене скеле", Бургаско
Малък свирец (Numenius phaeopus), "Ченгене скеле", Бургаско
Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), яз. "Пясъчник", Пловдивско
Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), яз. "Пясъчник", Пловдивско
Големи червеноноги водобегачи (Tringa erythropus), "Пода", Бургаско
Големи червеноноги водобегачи (Tringa erythropus), "Пода", Бургаско
Голям горски водобегач (Tringa ochropus), до с. Ягодово, Пловдивско
Голям горски водобегач (Tringa ochropus), до с. Ягодово, Пловдивско
Голям горски водобегач (Tringa ochropus)
Голям горски водобегач (Tringa ochropus)
Малки горски водобегачи (Tringa glareola), рибарници "Войводиново", Пловдивско
Малки горски водобегачи (Tringa glareola), рибарници "Войводиново", Пловдивско
Малък горски водобегач (Tringa glareola), р. Марица, до гр. Пловдив
Малък горски водобегач (Tringa glareola), р. Марица, до гр. Пловдив
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)
Големи брегобегачи (Calidris canutus). "Поморийско езеро", Бургаско
Големи брегобегачи (Calidris canutus). "Поморийско езеро", Бургаско
Трипръсти брегобегачи (Calidris alba). Поморийски солници, Бургаско
Трипръсти брегобегачи (Calidris alba). Поморийски солници, Бургаско
Малки брегобегачи (Calidris minuta), "Атанасовско езеро", Бургаско
Малки брегобегачи (Calidris minuta), "Атанасовско езеро", Бургаско
Кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), "Атанасовско езеро", Бургаско
Кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), "Атанасовско езеро", Бургаско
Кривоклюни брегобегачи (Calidris ferruginea), "Атанасовско езеро", Бургаско
Кривоклюни брегобегачи (Calidris ferruginea), "Атанасовско езеро", Бургаско