Търсене

Птици

Гъскоподобни (Anseriformes)

Голяма белочела гъска (Anser albifrons), гр. Пловдив
Голяма белочела гъска (Anser albifrons), гр. Пловдив
Червеногуша гъска (Branta ruficollis) - Дуранкулак
Червеногуша гъска (Branta ruficollis) - Дуранкулак
Ням лебед (Cygnus olor) с малки, ез. Вая, Бургаско
Ням лебед (Cygnus olor) с малки, ез. Вая, Бургаско
Възрастен ням лебед (Cygnus olor), с. Оризари, Пловдивско
Възрастен ням лебед (Cygnus olor), с. Оризари, Пловдивско
Млад ням лебед (Cygnus olor), с. Оризари, Пловдивско
Млад ням лебед (Cygnus olor), с. Оризари, Пловдивско
Пойни лебеди (Cygnus cygnus), с. Оризари, Пловдивско
Пойни лебеди (Cygnus cygnus), с. Оризари, Пловдивско