Търсене

Изследователски дейности
Извършване на специализирани проучвания върху биоразнообразието.
Документиране и представяне на реалното му състояние.
Образователни дейности
Ангажиране с образователни дейности и създаване и разпространение на средства за обучение, касаещи биоразнообразието.

Няколко думи за нас

"ПЕТРОНИА" ООД е фирма с основна дейност проучване на биоразнообразието.
За целта използваме знанията и опита, както на нейните служители, така и тези на различни специалисти, организации и институции, компетентни в съответните области на природните науки.
Желанието ни е да установим и представим реалното състояние на местообитания, микота, флора и фауна, чрез възможно най-детайлното проучване, като използваме специализирани методи, знания и техника.
Допълнителни дейности са разработване и прилагане на мерки за подпомагане на биоразнообразието, както и подобряването и разпространението на знания в опознаването на различните биологични компоненти.
повече»

Новини